Arealeffektiv 1-roms selveierleilighet med urban beliggenhet | Felles solrik takterrasse

Vis i kart
Christian Michelsens gate 2B
Bergen
Prisant. 1700000
Etasje 2
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

Arealeffektiv 1-roms selveierleilighet med urban beliggenhet | Felles solrik takterrasse

Eiendom
Christian Michelsens gate 2B
5012 Bergen
2. etasje
Om eiendommen
- Leiligheten har en planløsning som utnytter arealet til det fulle, og rommet kan deles inn i ulike soner.
- Varmtvann innkludert i månedlige felleskostnader
- Leiligheten ble påkostet nytt laminatgulv, og ny benkeplate på kjøkkenet i 2014. Ny smartpanel i himling i 2016.
- Badet ble pusset opp av fagfolk i 2012. Rør-i-rør opplegg
- Felles takterrasse med nydelig utsikt og sol hele dagen
- Perfekt og skjermet beliggenhet midt i sentrum
- Kort avstand til Torgallmenningen og byens sentralnerve
- Flere butikker og ulike servicetilbud i umiddelbar nærhet
Standard
Leiligheten har en planløsning som utnytter arealet til det fulle, og rommet kan deles inn i ulike soner. Leiligheten ble påkostet nytt laminatgulv, og ny benkeplate på kjøkkenet i 2014. Ny smartpanel i himling i 2016.
Kjøkkeninnredningen har hvite, slette fronter, og laminert benkeplate. Utstyrt med vask, ventilator, oppvaskmaskin og frittstående kjøleskap/frys.
Badet er helfliset og fint, med varmekabler i gulvet og fordelerskap til rør-i-rør. Badet ble oppusset i 2012 av fagfolk, i regi av tidligere. Inventaret består av servant i møblement med speil over, klosett og dusjhjørne med innfellbare dører.
Tilhørende 1 stk. ekstern bod i kjeller.
Byggemåte
Grunnmur av plasstøpt betong med sparestein. Støpte gulv mot grunn i kjeller. Yttervegger av murkonstruksjoner. Innside yttervegger i leiligheten er innlektet og platekledt. Ukjent om det er isolert. Vegger/brannskille av trekonstruksjoner mellom tilstøtende leiligheter og felles gang. Vinduer med isolerglass i karmer/rammer av aluminium. Entre`dør til leiligheten som malt glatt dørblad i B-30+ 35 D B (brann/lydkrav) kvalitet. Innerdør til badet som malt glatt lettdør. Takkonstruksjon av tre, taket er tekket med glassert teglstein fra 2011. Felles takterrasse med flislagt gulv og glassrekkverk med aluminium omramming.

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Jan Frode Larsen, datert 10.07.2019, hvor enkelte bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i disse punktene.

Følgende punkter har fått TG2:
- Vinduer pga. alder og normal bruksslitasje

Sammendrag fra selgers egenerklæring:
Sameiet skal fornye avløpsrør
Areal og fordeling per etasje
Primærrom: 21 kvm, Bruksareal: 21 kvm, Bruttoareal: 23 kvm

Arealene er hentet frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS 3940. Megler har ikke kontrollert arealene.
Parkering
Gateparkering etter gjeldene bestemmelser (sone).
Heftelser/servitutter
2005/4731 Seksjonering
Tomt
Eierform: Eiet tomt
Regulering/offentlig godkjenning
Eiendommen er regulert til bolig.

Eiendommen kommer inn under planid 65270000, sentrumsformål (100%).

Hensynssoner:

Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Type: KpAngittHensynSone
Sonenavn: 1916-området.
Dekningsgrad: 100%

Planid: 65270000
Type: KpAngittHensynSone
Sonenavn: H570_7
Beskrivelse: Historisk sentrum
Dekningsgrad: 100%

Båndlegging i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Type: KpBåndleggingSone
Sonenavn: H730_1
Beskrivelse: Båndlagt etter lov om kulturminner
Dekningsgrad: 100%

Faresone i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Sonetype: KpFareSone
Sonenavn: H390_2
Beskrivelse: Luftkvalitet - gul sone
Dekningsgrad: 100%

Gul støy i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Sonetype: KpStøySone
Sonenavn: H220_3
Beskrivelse: Vei støy - gul sone
Dekningsgrad: 36,8%

Bestemmelsesområder i kommuneplanen:
Planid: 65270000
Bestemmelsesområde: #4
Bestemmelseshjemmel: 5 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav
Dekningsgrad: 100%

Kommunedelplan:
Planid: 15780000
Plannavn: Bergenhus. Kdp sentrum
Status: 3- Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 10.12.2001
Dekningsgrad: 100%

Arealformål i kommunedelplanen:
Planid: 15780000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 190 - Annet byggeområde
Dekningsgrad: 99,2%

Planid: 15780000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 630 - Fotgjengerstrøk
Dekningsgrad: 0,8%

Planer i nærheten av eiendommen:

Planid: 65800000
Plannavn: Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten
Saksnr: 201807496

Planid: 16040100
Plannavn: Bergenhus. Gnr 165 bnr 1122, mathall på strandkaien
Saksnr: 200818190

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 165/10
Bygningsnr: 139284801-1
Endring: Tilbygg
Bygningstype: Butikk/forretningsbygning
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 22.11.2018
Saksnr: 201741936

Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.
Vei, vann, kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Energimerking
Selger har ikke energimerket boligen.
Tilkomst
Fra midten av Torgallmenningen i retning Johanneskirken går man til høyre inn til Valkendorfsgaten og tar så til høyre igjen inn til Christian Michelsens gate. Følg så skiltnummerering, 2B vil ligge på høyre hånd.

Forøvrig vil det ved fellesvisning bli skiltet med visningsskilt fra Eigedomsmekling Sogn og Fjordane.
Oppvarming
Sentralvarme
Kommunale avgifter
Kr. 5 106 pr. år
Inkludert eiendomsskatt inkl. evt. eigedomsskatt.
Formueverdi
Ligningsverdi 416 101 for 2017
Sekundær ligningsverdi 1 497 965 for 2017
Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra Bergen kommune datert 03.09.1937, 23.03.1964, 01.02.2000, og 10.02.2005. Disse kan ses på meglers kontor, eller overleveres ved forespørsel.
Felleskostnader
1 723 pr. mnd. Inkluderer varmtvann, bredbånd/fiber, bossavgift, heis, renter/avdrag på lån, og driftskostnader
Opplysninger om sameie
Sameie: Sameiet Christian Michelsens Gate, Orgnr.: 988457353
Andel fellesgjeld: 22116, Total gjeld: 2637291

Sameiet Christian Michelsens gate består av 55 boligseksjoner.
Bygget ble påkostet med ny taktekking i 2011 og ny stigeledning i 2014. Den felles takterrassen fikk nytt flislagt dekke og nytt glassrekkverk i 2014. Opplyst at det snart skal utføres fornying av avløpsrør i bygget i regi av sameiet.

Med eierseksjon menes sameiedel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
I følge lov om eierseksjoner kan ingen erverve mer enn to boligseksjoner i eierseksjonssameier.

Fellesgjeld og lånebetingelser:
Bank: Nordea Bank Norge ASA
Restgjeld kr.: 22 116,-
Restgjeld pr.: 04.07.2019
Rentevilkår: 4,6%
Rentevalg: Flytende rente
Gjenværende avdragstid er: 6 år og 11 mnd
Regnskap/vedtekter
Kjøper blir oppfordret til å sette seg inn i regnskap, vedtekter og evt. husordensregler. Kjøper godkjenner som bindende for seg sameiet sine vedtekter og husordensregler herunder evt. regler om husdyrhold.
Forretningsfører/regnskapsfører
BOB BBL.
Besøksadresse: Nygårdsgaten 13, 5015 Bergen
Tlf: 55 54 74 00

Kjøper må være medlem i BOB ved overtagelsestidspunktet. Det koster 800 kr å bli medlem, og deretter kun 300 kr per år. For alle under 18 år koster det bare 500 kr å melde seg inn. Deretter er det gratis, helt til du fyller 18 år.
Godkjenning/forkjøpsrett
Kjøper skal godkjennes av styret i sameiet. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av sameiet som ny seksjonseier. Risikoen for å bli godkjent som ny seksjonseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny seksjonseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.
Legalpant
Sameiet har legalpant for inntil 2G for dekkning av ubetalte felleskostnader.
Utleie
Seksjonen kan i sin helhet leiest ut til boligformål.
Radonmåling
Alle som leier ut bolig må ha gjennomført radonmåling samt legge frem dokumentasjon på at radonnivået er forsvarlig. Dette kravet gjelder for alle typer utleieboliger samt leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
Diverse
Sjekk vedtekter, husordensregler, årsmelding, regnskap om det er forhold som må skrivest om i salsgsoppgaven - For eksempel vedtak som medfører økning i felleskostnad/gjeld.
Forsikring
Eiendommen er forsikret gjennom sameiet i If Skadeforsikring med polisenr: 1826346. Forsikringen blir dekket gjennom felleskostnadene.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring og har i den forbindelse utarbeidet egenerklæring. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning/kjøp. Erklæringen er vedlagt i salgsoppgaven.
Boligkjøperforsikring
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter forbundtet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og saksomkostninger. Forsikring er valgfri. Pris: 7 100,-
Finansiering
Ønsker du rask avklaring på finansielle spørsmål kan du ta kontakt med megler som kan sette deg i kontakt med kunderådgiver i Sparebanken Sogn og Fjordane. Megler mottar ikke godtgjørelse for dette.
Hvitvasking
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Budgiving
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Ellers vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning" som ligger som vedlegg i salgsoppgaven.
Overtagelse
Etter avtale med selger.
Solgt "som den er"
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har en mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når:

Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.
Nøkkelinfo
Primærrom ? 21 m2
Bruksareal ? 21 m2
Bruttoareal ? 23 m2
Byggeår 1937
Eigarskifte­forsikring Ja
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Lise-Mari Mulen
Lise-Mari Mulen
Eigedomsmeklar MNEF
Bergen
Bilete av Audun Stegali Borge
Audun Stegali Borge
Eigedomsmeklar MNEF
Bergen
Tilbake til bustadutlisting

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Dersom sal til prisframlegg.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • dokumentavgift (2,5% av kjøpesum)
 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 525,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 525,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 430,-)
 • tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 430,-)
 • panteattest (kr. 172,-).

I tillegg kan det kome eigarskiftegebyr.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

 • noteringsgebyr
 • transportgebyr
 • eigarskiftegebyr
 • medlemskapsgebyr
Christian Michelsens gate 2B
Bergen
Prisant. 1700000
Etasje 2
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Primærrom ? 21 m2
Bruksareal ? 21 m2
Bruttoareal ? 23 m2
Byggeår 1937
Eigarskifte­forsikring Ja
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet