To store leilegheiter igjen - dei siste i prosjektet!! God og praktisk planløysing, gode kvalitetar, 22 m2 overbygd, vestvendt veranda, godt med bodareal.

Vis i kart
Nedre Bøbakkane, hus E
Førde
Pris frå 5850000
til 5890000
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)

To store leilegheiter igjen - dei siste i prosjektet!! God og praktisk planløysing, gode kvalitetar, 22 m2 overbygd, vestvendt veranda, godt med bodareal.

Bustad Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
Leilighet Nedre Bøbakkane, hus E 3 3 120 125 m2 5890000
Leilighet Nedre Bøbakkane, hus E 3 3 118 122 m2 5850000
Byggesteg 3 i Nedre Bøbakkane Sameige inneheld 5 sjølveigande leilegheiter i tillegg til 3 tomannsbustader (sjå eiga annonse for tomannsbustadene).

Vi har no berre to store romslege leilegheiter att sidan 3 av leilegheitene allereie er selde. Er de interessert i ei stor romsleg leilegheit med gode løysingar er det berre å ta kontakt for å få meir informasjon.

Det er mange fordelar ved å kjøpe nyoppført bustad. Vi kan mellom anna nemne:
- låg dokumentavgift, ein betalar 2,5% dokumentavgift for tomteverdien, ikkje av heile kjøpesummen.
- fast pris - ein unngår bodrundar noko som gir forutsigbar kjøpesum.
- ein får vere med å gjere eigne val i samråd med utbyggar.
- ein set sjølv første stiften/skrua i veggen.

Prosjektet Nedre Bøbakkane sameige er planlagt for sal og oppføring over tre byggesteg. Steg 1 og 2 er utselde og det er allereie starta med innflytting i steg 1.

Vieåsen er eit av Førde by sine mest attraktive og solrike bustadområde. Bustadområdet ligg med gangavstand til Sentralsjukehuset, Høgskulen, barnehagar, skular, nærbutikk, Hafstadparken og butikksentra på Brulandsvellene. Haldeplass for ringbuss er like ved

I Førde har ein mange mulegheiter for fritidsaktivitetar. Ein kan vere med i organiserte aktivitetar eller ta ut på tur på eiga hand. Ein har alpinanlegg og mange merka turløyper i fjellområda ikkje så langt frå sentrumskjerna. Nærområdet har mange fine turstiar og andre rekreasjonsområde.

Eit populært turmål er Viefjellet, som har merka turløype til toppen med omlag ein timesgangtid. I nærområdet elles finn du mellom anna innandørs klatrevegg og sandvolleyballbane i Sandhallen på vie, stall mm.
Det er planlagt moderne, vestvendte leilegheiter med 2- og 4-roms løysingar som passar dei fleste. Alle leilegheitene får parkeringsplass i carportanlegg ved inngangspartiet på 1. plan.
Stovene får ei luftig god romkjensle med ei takhøgde på ca. 2,70 m. Frå stova går du ut på ein solrik, overbygd veranda med flott utsikt.

Det vert nytta byggteknisk materiale og løysingar av god kvalitet i prosjektet. Alle leilegheitene har funksjonelle romløysingar og energieffektiv og miljøvenleg oppvarming med vassboren golvvarme. Alle leilegheitene har livsløpsstandard.

Leilegheitene vert tilrettelagde for smarthusløysing der ein kan styre belysning. Oppvarming kan ikkje styrast av smarthusløysinga.

Ved hovudinngangspartiet vert det ringetablå og callinganlegg med automatisk døropnar i kvar leilegheit.

Kjøkkeninnreiinga vert levert av HTH og har frontar med Next kvit. Det vert levert integrert oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp frå Siemens, og slimline ventilator frå Røros Metall. Intra Horizon underlimt vask med 1,5 kum. Kjøleskåp vert ikkje del av leveransen.

I opphaldsromma vil golvflatene få Pergo long plank type Drived Eik - for 4-roms også Moderne grå eik. Veggflatene får sparkla gips/betong med strie og måling. Takflatene får gips/betong som er sparkla og målt. Det vert taklist type dobbel skygge i alle rom.

Baderomma får flislagt golv og baderomsplater på vegg. Innreiinga vert levert med 100 cm underskåp med glatte skuffer.Topplate med kvit heildekkande servant, eittgreps servantbatteri og spegel med ledlys. Vidare vert det levert eitt greps dusjbatteri med dusjgarnityr og dusjveggar. Vegghengt toalett i kvit porselen og utanpåliggjande sisterne. Det er avsett plass og levert opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Bestill komplett prospekt frå tilbydar og få det tilsendt på epost eller ta kontakt med meklar i dag!
Ifølgje lov om eigarseksjonar, § 22, tredje ledd, kan ingen erverve meir enn 2 bustadseksjonar (bortsett frå fritidseksjonar) i eit sameige.

Sameige har legalpant for inntil 1G for dekking av ubetalte felleskostnader.
Likningsverdien er førebels ikkje fastsett. Denne vert fastsett av Skatteetaten etter overtaking, og vil normalt vere 25-30% av første gangs kjøpesum.
Meklar kan formidle kontakt med Sparebanken Sogn og Fjordane for rask avklaring av finansiering ved kjøp i prosjektet. Meklar mottek ikkje godtgjerdsle for dette.
Bustadane vert i forbrukarforhold selde etter lov om bustadoppføring av 13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringslova). I tillegg gjeld lov om eigarseksjonar av 23. mai 1997 nr. 31 (eigarseksjonslova) for sameiga og drifta av dette.
Viser til prisliste og planteikningar når det gjeld arealopplysingar for kvar leilegheit.
Areal oppgitt i prospektet er gitt i bruksareal (BRA) som er leilegheita sine mål innvendig, medrekna innvendige boder og veggar, men er ikkje medrekna yttervegg.
I tillegg vert oppgitt P-rom som er leilegheita sitt BRA-areal fråtrekt innvendige boder og veggane til desse.
Då prosjektet ikkje er oppført, er oppgjevne areal vere basert på arkitekten sine arealutrekningar. Avvik kan førekomme. Sjå vedlagde planteikningar for meir opplysingar om areal i leilegheitene.
Nøkkelinfo
Bruksareal frå 118 m2
til 120 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kontakt meklar
Bilete av Randi  Vigdal
Randi Vigdal
Eigedomsmeklar MNEF
Førde
Bilete av Kjartan  Aarnes
Kjartan Aarnes
Kst. dagleg leiar / Fagansvarleg/ Eigedomsmeklar MNEF
Førde
Tilbake til bustadutlisting

Eigedom må som hovudregel energimerkast ved sal eller utleige.  Energimerking oppsummerer energitilstanden for bygningen med ein energikarakter og ein oppvarmingskarakter. Energikarakteren seier noko om venta energibruk og oppvarmingskarakterine seier noko om kor stor grad av fornybare energikjelder som vert nytta til oppvarming av rom og vatn. Oppvarming med elektrisitet eller olje gir dermed raud oppvarmingskarakter.

Innvendig areal av bustaden sin primære del inkludert veggane mellom desse. Dette er rom som ein naturleg oppheld seg i, som til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse.

Innvendig areal målt frå innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Om bruksareal

Nedre Bøbakkane, hus E
Førde
Pris frå 5850000
til 5890000
Bustadtype Leilegheit
Eigarform Eigar (Sjølveigar)
Nøkkelinfo
Bruksareal frå 118 m2
til 120 m2
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

Kor mykje treng du låne?
Prøv Sparebanken Sogn og Fjordane sin lånekalkulator
I nærområdet