Blåstjerna bustadområde ligg vestvendt og fint til på Søre Gjørøy
Tomtefelt med nummererte tomter - 4 - 15 er til sals.
Området er oppkalla etter denne planta - Blåstjerna.
Biletet viser området feltet ligg i og innover mot Værladet og fastlandet.
Søre Gjørøy i forgrunn på biletet.
Litt av området - frå sør mot nord.
Idrettsbana, barnehagen og skulen ligg i gangavstand frå bustadfeltet.
Utsiktspunktet Gjørøykletten
Sørover - til venstre ligg butikk, post og kafé.
Gjørøykletten
På øyane er det eit nettverk av merka turstiar.
Ein "gapahuk" til bruk for alle.
Utsikt mot øygruppa Solund og Utvær, vest for Sognefjorden.
Nyt solnedgangen
Finare enn dette blir det knapt!
Solnedgang frå Gjørøykletten
Blåstjerna
Komplett salsoppgåve for eigedommen

Søre Gjørøy, 6987 Bulandet

Prisantyding
560000
Kostnader ved kjøp ? 26842
Totalpris ? 586842
Bustadtype Tomt
Eigarform Sjølveigar
Vising

Ta kontakt for å avtale vising.

1-SparebankenSF_fills3
Kontakt meklar
Bilete av Randi  Vigdal
Randi Vigdal
Eigedomsmeklar MNEF
Førde

Blåstjerna bustadområde, Søre Gjørøy

Blåstjerna bustadfelt på Søre Gjørøy har store, vestvendte, solrike tomter som ligg fint til i vakre Bulandet.
Det følgjer rett til nausttomt med kvar tomt, frådeling av nausttomt er kostnad som evt. kjem i tillegg. I følgje reguleringsplane er det rett til å legge ut flytebrygge ved to av naustområda.
Gangavstand til butikk, kafé, barnehage, 10 årig skule og idrettsbane. Bulandet fiskeindustri ligg også i gangavstand frå tomtefeltet.
Feltet er regulert for bustad, og blir opparbeidd med gruslagd tilkomstveg, vatn, avløp og fiber til kvar tomtegrense. Det er ikkje buplikt i Askvoll kommune.

Skal gje forbrukarane kunnskap om energiforbruket til bueininga. Alle bustader, fritidsbustader og yrkesbygg skal energimerkast ved sal og utleige. Sjå energimerking.no for meir informasjon.

P-rom vert målt frå innsida av yttervegg inkludert veggane mellom desse areala. Dette er innvendige areal av bustaden som vert brukt til kort- eller langvarig opphald (opphaldsrom), til dømes stove, kjøken, bad, soverom, vaskerom og gangareal mellom desse. Bodareal/areal for lagring/tekniske rom inngår ikkje i primærrom.

Arealet av bygingen målt frå utvendig vegg til utvendig vegg eller midt i skiljevegg mot anna brukseining eller fellesareal.

Bruksareal er summen av det arealet som ligg innanfor ytterveggane, og vert målt frå innsida av yttervegg til innsida av yttervegg. Alt areal av innvendige veggar er medrekna. Målbart areal skal ha takhøgd på 1,9 meter.

Dersom sal til prisframlegg.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er:

I tillegg kan det kome eigarskiftegebyr.

Reknestykket legg til grunn at det berre vert tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen vert seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er: