Dersom de ikkje ønskjer å delta på fellesvising kan de ta kontakt med aktuell meklar på eigedomen.

Om oss