Om oss

Vi er eit dotterselskap til Sparebanken Sogn og Fjordane. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane vart etablert som eige selskap i 1995. Vi driv eigedomsmekling i Vestland og har filialar i Førde, Florø, Sogndal, Nordfjordeid, Stryn og Bergen. Frank Robert Klalegg er dagleg leiar  og vi er 15 tilsette.

Vi nyttar dei viktigaste kanalane på nettet for eigedomssal: Finn.no, ssf.no og eiendomsnett.no. I tillegg er vi i lokalavisene og har utstillingar i lokala våre.

Gulltaggen 2 år på rad
Vi har vunne Gulltaggen både i 2016 og 2017!

Årsmelding
I 2016 hadde vi ein omsetnad på 28,9 mill. og marknadsandelen er stabil. Sjå fleire nøkkeltal i Regnskap med noter 2017

Styret
Linda Vøllestad Westbye, direktør for privatmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane
Reiel Haugland, direktør for teknologi i Sparebanken Sogn og Fjordane
Eirik Rostad Ness, HR-direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

Ledige stillingar
Oppgjersmedhjelpar/medhjelpar ved kontoret vårt i Førde. Søknadsfrist 12.07.2020.
Les meir om stillinga og søk.