Sel bustaden din med hjelp frå oss

Kontakt meklar Bestill verdivurdering

Det knyter seg mykje spenning, kjensler og forventningar til det å selje bustaden. Derfor ønskjer vi at du skal få oppfølging gjennom heile prosessen, med ein god strategi for korleis vi skal lukkast med eit godt sal av bustaden din. Eit vellukka bustadsal startar med god planlegging. Vi er den leiande meklaren i fylket, og eit sikkert val når du skal selje eigedomen din. Eigedomsmekling handlar om kompetanse. I tillegg til å ha dyktige og kompetente meklarar, nyttar vi dei viktigaste kanalane på nettet og er sjølvsagt i lokalavisene, på mobilen og har utstillingar.

Salsgaranti
Vel du oss som meklar på bustadsalet ditt, får du salsgaranti. Skulle vi ikkje få selt bustaden din, har du heller ingen kostnad med å bruke oss.

Kontakt ein av dei meklarane våre som har kontor nærast deg, for ein ubindande prat om korleis du best mogleg kan selje eigedomen din.

Her er prislista vår.

Vil du snakke med oss?
Vi er den leiande meklaren i Sogn og Fjordane og har filialar i Førde, Florø, Sogndal, Nordfjordeid, Stryn og Bergen med omlag 20 tilsette. Ta kontakt!
Julie Førde
Eigedomsmeklar MNEF
Førde
Kamilla Nedre-Flo
Eigedomsmeklar MNEF
Stryn