Dersom de ønskjer å delta på vising kan de ta kontakt med aktuell meklar på eigedomen.

Sel bustaden din med hjelp frå oss

Ønskjer du å snakke med meklar?
Bilete av Trond  Bakke
Trond Bakke
Eigedomsmeklar MNEF
Førde
Bilete av Stine  Thue
Stine Thue
Eigedomsmeklarfullmektig MNEF
Sogndal