Her kan du enkelt selje eigedomen din

Verdien på eigedomen gjev grunnlag for å rekne ut omlag kva provisjon meklar får. Estimatet i dette skjemaet er ikkje bindande for verken deg som seljar eller meklar, men gjev ein peikepinn på kostnadane. Er du usikker på kva eigedomen din er verd så ta kontakt slik at vi kan avtale ei synfaring kor vi tek ei verdivurdering.

Velg type eigedom

Dekkjer meklar sin kostnad med å hente inn kommunale opplysningar, grunnboksutskrift, kopi av servituttar og tinglysing av sikringsobligasjon. I tillegg går halvparten av beløpet til å dekke kostnadar knytt til oppgjer mellom kjøpar og deg som seljar. Vi har eiga oppgjersavdeling som handterer oppgjeret ditt på ein trygg og oversiktleg måte.

Dekkjer meklar sin kostnad med å hente inn kommunale opplysningar, grunnboksutskrift, kopi av servituttar og tinglysing av sikringsobligasjon. I tillegg går halvparten av beløpet til å dekke kostnadar knytt til oppgjer mellom kjøpar og deg som seljar. Vi har eiga oppgjersavdeling som handterer oppgjeret ditt på ein trygg og oversiktleg måte.

Kor mykje marknadsføring ønskjer du?

Dette er vår rimeligaste marknadspakke. Den sikrar at eigedomen din når ut på digitale flater på finn.no og på Facebook. Gjennom bruk av teknologi og målretta annonsering når du ut til dei målgruppene som er mest interesserte i din eigedom.

Som kunde hos oss kan du følgje med på mobilen og sjå kor mange som ser på di annonse. Vi trykkjer også ei flott salsoppgåve (prospekt), som vert delt ut til potensielle kjøparar.

I denne pakka blir eigedomen marknadsført både i di lokalavis og på digitale flater på finn.no og på Facebook. Gjennom bruk av teknologi og målretta annonsering når du ut til dei målgruppene som er mest interesserte i din eigedom.

Som kunde hos oss kan du følgje med på mobilen og sjå kor mange som ser på di annonse. Og ved at eigedomen blir annonsert i papiravisa lokalt veit når den ut til endå fleire potensielle kjøparar. Vi trykkjer også ei flott salsoppgåve (prospekt).

Utvida marknadsføring?

Om eigedomen din og omgjevnadane tek seg ekstra godt ut frå lufta, så bør du vurdere å tinge ein dronefilm som dette. Kan veljast i tillegg til eller i staden for dronefilm.

Om eigedomen din og omgjevnadane tek seg ekstra godt ut frå lufta, så bør du vurdere å tinge unike bilete i fugleperspektiv fotografert med drone. Kan veljast i tillegg til eller i staden for dronefoto.

Med bruk av moderne teknologi kan vi no tilby 360 graders foto av eigedomen din. Dette gjer at moglege kjøparar kan «gå» gjennom bustaden virtuelt, og få ei unik oppleving. På denne måten kan dei få eit betre inntrykk av bustaden både før og etter visning.
Løysinga er tilrettelagt for pc, nettbrett og smarttelefon, og er i tillegg kompatibel med VR-briller (Virtual Reality).

Sjå døme på 360 graders foto.

Har du valt marknadsføringspakka “Standard” kan du velje å få ekstra merksemd i papiravisa ved å tinge ei halvsides annonse.

Andre tillegg

Ein tilstandsrapport er ei grundig og detaljert skildring frå fagfolk på kva stand eigedomen er i. Den omtalar avvik frå byggeføresegnene og normale forventningar om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte heile eigedomen eller berre delar av den, og kan vere avgjerande for at kjøpar legg inn bod.

Ein verditakst er mindre detaljert enn ein tilstandsrappport, men gjev ei vurdering av verdien til eigedomen og vil vere eit godt grunnlag for å gje eit prisframlegg.

Takst kan variere noko frå leverandør til leverandør.

Når du har selt eigedom og kjøparen reklamerer på kjøpet kan du haldast ansvarleg for feil og manglar i fem år etter overtakinga. Eierskifteforsikringen beskytter deg mot eventuelle krav fra kjøper. Vi hjelper deg å innhente pris på slik forsikring.

Du kan lese meir om eigarskifteforsikring hjå Norwegian Broker.

Når du er klar til å flytte kan du som er kunde hos oss få låne tilhengar gratis.

Vi treng epostadressa di for å sende deg ein kopi av opplysningane du har gitt oss. Legg att telefonnummeret ditt om du ønskjer at vi skal ringe deg.
Legg igjen postnummeret ditt slik at ein meklar nær deg kan ta kontakt.


Fyll ut epostadresse.
Mine val
Provisjon kr {{ sumCommission|currencyFormat }}
Grunnhonorar kr {{ sumSettlement|currencyFormat }}
Marknadsføringkr {{ sumPackage|currencyFormat }}
  • {{ addon.desc }}
kr {{ addon.price|currencyFormat }}
Salspakken din er tom. Fyll ut skjemaet for å sette saman pakken din.
Sum grunnpris og marknadsføring kr {{ sumIntermediate|currencyFormat }}
Totalt tillegg* kr {{ sumOthers|currencyFormat }}
Pris totalt kr {{ sum|currencyFormat }}
Du må fylle ut både bustadtype og salspakke.
Alle prisar er inkl. mva.
*Foto, tilstandsrapport og takst vert fakturert direkte.
Ønskjer du å snakke med meklar?
Bilete av Sissel  Anett  Halnes
Sissel Anett Halnes
Eigedomsmeklar MNEF
Nordfjordeid
Bilete av Daniel  Einen
Daniel Einen
Eigedomsmeklar MNEF
Førde