Dersom de ikkje ønskjer å delta på fellesvising kan de ta kontakt med aktuell meklar på eigedomen.

Sel bustaden din med hjelp frå oss

Ønskjer du å snakke med meklar?
Bilete av Lise-Mari  Mulen
Lise-Mari Mulen
Eigedomsmeklar MNEF
Bergen
Bilete av Kamilla  Nedre-Flo
Kamilla Nedre-Flo
Eigedomsmeklar MNEF
Stryn