Dersom de ikkje ønskjer å delta på fellesvising kan de ta kontakt med aktuell meklar på eigedomen.

Greta har 30 års erfaring med sal av bustad

29. november 2019 • Av: Roy Sunde
Tilbake til artikkeloversikta