Kjøpe eller selje bustad i Stryn? Ta ein prat med Kamilla

13. september 2019 • Av: Roy Sunde

Kamilla Nedre-Flo er tilbake på jobb som meklar i Stryn etter fullført  mammapermisjon.

– Det er fantastisk å vere heime i mammapermisjon, eg hadde ikkje hatt noko imot å vere heime med lillemann endå lenger. Men samtidig var det også veldig kjekt å komme tilbake til jobben. Eg har jo verdens beste kollegaer, kjekke kundar og ein jobb som er både hektisk og utfordrande – så eg trivast veldig godt.

Kamilla har jobba som meklar i 11 år. Ho fekk jobb i Stryn og flytta heim igjen relativt raskt etter å ha teke meklar-utdanning på BI i Oslo, og fullført trainee-praksis på Grünerløkka.
– Det er definitivt større variasjon i objekta som blir seld i Stryn kontra Oslo, seier ho og fortel at det beste med jobben er dei varierte arbeidsdagane.
– Det er mykje farting rundt i distriktet på synfaring og visningar, men og kontorarbeid.

Mykje nytt på marknaden i Stryn
– Kva er ditt intrykk av korleis bustadmarknaden i Stryn ser ut i desse dagar?
– Det har vore bygd mykje nytt her i det siste. Helst er det einebustadar folk ønsker å kjøpe, og prisnivået har difor blitt relativt høgt på slike objekt. Eg har intrykk av at det er mange unge som returnerer heim til bygda etter å ha budd vekke nokre år. Dei er gjerne mellom 27 og 35 år, og er mest interessert i einebustadar. Eg ser og at det no kjem fleire enn før på visningar på tomannsbustadar. Eg antek at dette er ein konsekvens av at prisane på einebustad byrjar å bli veldig høge, og fordi tomannsbustad eit godt alternativ. Attraktive tomter er det svært få av i bygda. Dei finst sjølvsagt, men ikkje nødvendigvis så veldig sentralt, eller akkurat der folk ønsker å bu. Då vel ein gjerne heller å vente på ein brukt bustad med betre beliggenheit, seier ho.
– Men viss du skal selje bustad i Stryn, kva kan du rekne med treff deg då?
– Interesse er størst for einebustadar, men leilegheiter går sjølvsagt dei og. Per no er omsetjingshastigheita i snitt 49 dagar for einebustad og 62 dagar for leilegheit. Men ein veldig attraktiv einebustad opplev eg blir seld mykje raskare, gjerne etter berre 14 dagar. Dette er eit snitt ut frå dei siste 3 åra, og det kan vere ganske stor kontrast mellom ytterpunkta, og det trekk jo sjølvsagt snittet opp, fortel ho.

Viktig med godt presentert bustad.
Kamilla poengtera at dei som skal selje bustad no er meir opptatt av god presentasjon av bustaden. Dette har ho som meklar vore veldig oppteken av i lengre tid, då ho meiner at dette er viktig for å treffe riktig kjøpar. Ikkje minst vil det bli lettare for ein potensiell kjøpar å sjå føre seg korleis det faktisk kan bli dersom dei sjølv skal flytte inn i bustaden.
Spesielt utbyggarar ser positiv effekt av enkel møblering kontra det å prøve å selje ei tom leilegheit eller hus, medan privatpersonar kanskje er flinkare til å ta litt tak sjølv og stylar bustaden sin for å presentere den best mogleg på biletet og før ei visning, slår ho fast.

Kjekt å ha Kamilla tilbake
– Det er veldig kjekt å ha Kamilla tilbake etter permisjon, skryt dagleg leiar i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane Frank Robert Klakegg.
– Kamilla er svært dyktig og kjenner marknaden og kundane i sin region godt.
Skal du selje bustad i Stryn? Kamilla er klar for alle slags oppdrag, med eit brennande engasjement for å gjere ein god jobb. Ho kan kontaktast på kamilla@eigedomsmekling.no og telefon 915 17 087.

Tilbake til artikkeloversikta

Relaterte artiklar

Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo, sang Ulf Lundell. Om du føler det slik, har du no moglegheita på Søre Gjørøy i Bulandet, det vestligaste levande fiskeværet i Norge. 11 tomter med fantastisk utsikt er no nemleg til sals.
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har 13 meklarar, fordelt på ei avdeling i Bergen og 5 her i fylket. Med våre dyktige, erfarne meklarar torer vi påstå at ingen kjenner bustadmarknaden i Sogn og Fjordane betre enn oss. Randi Vigdal er ein av våre mest erfarne meklarar.
Etter 27 år i Hornnesvegen 18A skulle Carmen Schneider og Moisès Romero selje bustaden sin. Det enda med prisrekord i burettslaget deira.