Selje bustad til våren?

16. februar 2018 • Av: Kristine Slettehaug

Ikkje vent for lenge med å kontakte meklar.

Det er lite som minner om vår ute, men like sikkert som at den er på veg, er det at mange vel å selje bustad før sommarferien. For å gjere eit godt bustadsal i høgsesongen, er det viktig med ein plan. Om du kontaktar ein meklar no, har de god tid til å førebu salet og gjere salsobjektet mest mogleg attraktivt. Dette bør du tenke på:

  • Finn ut av kva bustaden er verdt. Verdivurderinga er gratis dersom du brukar oss i samband med sal av bustaden innan eit år.
  • Er det feil og manglar ved bustaden som du bør utbetre? Småting som kan vere lurt å fikse for å skape eit godt inntrykk? Kva med uteområdet?
  • Gode bilde av bustaden er viktig for ein god presentasjon og førsteinntrykket. Mange studerer bilda før dei les teksten.
  • Finn ut kva tidspunkt det er lurt å legge bustaden ut på marknaden. Unngå til dømes å gjere det samtidig som naboen.
  • Rett marknadsføring er avgjerande for å nå potensielle kjøparar. Vi veit kva kanalar du bør annonsere i for å nå rett målgruppe.

Hugs at vi er din rådgjevar når du skal selje bustad. Saman finn vi ut korleis du skal få eit best mogeleg sal.

Ønsker du å klargjere salet no, slik at vi kan få eigedomen raskt ut på marknaden til rett tid? Kontakt ein av våre meklarar i dag.

 

 

 

 

Tilbake til artikkeloversikta

Relaterte artiklar

Etter 27 år i Hornnesvegen 18A skulle Carmen Schneider og Moisès Romero selje bustaden sin. Det enda med prisrekord i burettslaget deira.
Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo, sang Ulf Lundell. Om du føler det slik, har du no moglegheita på Søre Gjørøy i Bulandet, det vestligaste levande fiskeværet i Norge. 11 tomter med fantastisk utsikt er no nemleg til sals.
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har 13 meklarar, fordelt på ei avdeling i Bergen og 5 her i fylket. Med våre dyktige, erfarne meklarar torer vi påstå at ingen kjenner bustadmarknaden i Sogn og Fjordane betre enn oss. Randi Vigdal er ein av våre mest erfarne meklarar.
Kamilla Nedre-Flo er tilbake på jobb som meklar i Stryn etter fullført  mammapermisjon.