Bestill verdivurdering

Pris 3.900 inkl. mva
Dersom du brukar oss i samband med sal av bustaden din innan eit år etter at verdivurderinga er gjennomført, får du refundert denne kostnaden.
Oppgitt pris gjeld reise inntil 10 km frå næraste meklarkontor. Utover dette kan det kome eit pristillegg.

Fyll ut skjemaet nedanfor og vi vil ta kontakt med deg.

  • Vi brukar telefonnummeret ditt til å forsøke å hente adresseinformasjon frå 1881.
Vil du snakke med oss?
Vi er den leiande meklaren i Sogn og Fjordane og har filialar i Førde, Florø, Sogndal, Nordfjordeid, Stryn og Bergen med omlag 20 tilsette. Ta kontakt!
Greta Halvorsen
Eigedomsmeklar MNEF
Florø
Frank Robert Klakegg
Dagleg leiar
Førde