Artiklar

Etter 27 år i Hornnesvegen 18A skulle Carmen Schneider og Moisès Romero selje bustaden sin. Det enda med prisrekord i burettslaget deira.
Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo, sang Ulf Lundell. Om du føler det slik, har du no moglegheita på Søre Gjørøy i Bulandet, det vestligaste levande fiskeværet i Norge. 11 tomter med fantastisk utsikt er no nemleg til sals.
Som største aktør på sitt felt lokalt har Eigedomsmekling Sogn og Fjordane aktøren hatt fingeren på pulsen til bustadmarknaden i pandemiperioden. Dei såg ein bustadmarknad som fekk ein støkk, men som no byrjar å vakne for alvor att.
Vår dyktige eigedomsmeklar Julie Førde er tilbake frå foreldrepermisjon. Ho gler seg til å møte nye og gamle kundar – og ikkje minst til å hjelpe dei med bustadsal.
Å selje ein bustad er også å selje nokon deira drøymebustad. Ein bustadstylist hjelper til med å synleggjere potensialet til ein bustad – og gjer den så salbar som råd.
Stine Thue byrja å jobbe på Eigedomsmekling Sogn og Fjordane sitt Sogndal-kontor 1. mars – noko ho har gleda seg til lenge. 
Vi gler oss over å kunne fortelje at vi har tilsett ein ny eigedomsmeklar på Eigedomsmekling Sogn og Fjordane si avdeling i Sogndal. Vi er så heldig å ha fått Leif Andrik Teigen med på laget.